Originalprodukt:
Forum Samhällskunskap 123, Sanoma Utbildning AB,

Forum Samhällskunskap 123, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Forum Samhällskunskap 123.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
365 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Förutom ett välstrukturerat faktainnehåll, med tydliga modeller som visar hur olika samhällsfenomen hänger ihop, möter läsaren samhällsvetenskapliga teorier i anslutning till den förklarande texten. Boken inleds med ett kapitel som ger en överblick över samhällsvetenskaplig teori. Avslutningsvis finns ett utförligt metodkapitel. Forum 123 ger en stabil grund för att nå de höga vetenskapliga ambitionerna för samhällskunskapskurserna enligt ämnesplanen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152312360
Artikelnummer
9152312360-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom