Originalprodukt:
Forum Samhällskunskap 123, Sanoma Utbildning AB,

Forum Samhällskunskap 123, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Forum Samhällskunskap 123.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
365 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Förutom ett välstrukturerat faktainnehåll, med tydliga modeller som visar hur olika samhällsfenomen hänger ihop, möter läsaren samhällsvetenskapliga teorier i anslutning till den förklarande texten. Boken inleds med ett kapitel som ger en överblick över samhällsvetenskaplig teori. Avslutningsvis finns ett utförligt metodkapitel. Forum 123 ger en stabil grund för att nå de höga vetenskapliga ambitionerna för samhällskunskapskurserna enligt ämnesplanen.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152312360
Artikelnummer
9152312360-HA
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom