Författarporträtt lärarhandledning

Kollage med olika personer i olika situationer.
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Svenska för döva och hörselskadade Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för hörande
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Specialskola åk 8-10
Målgrupp: Nedsatt hörsel
53 kr exkl. 6% moms

En reviderad version av den som kom ut år 2002. Revideringen är gjord dels med anledning av att den svenska skolan år 2011 genomgick en reform som resulterade i att tidigare kursplaner ersatts av ämnesplaner, dels i avsikt att närma språkämnena till varandra för att visa på det som är gemensamt – snarare än på vad som skiljer dem åt. Den är tänkt att användas till samtliga dvd från serien ”Författarporträtt”.

I handboken vi ger vi tips om hur man kan använda författarporträtten i undervisningen på olika sätt för att ge inspiration och vägledning om hur man kan arbeta med olika områden. Områdena är indelade i fyra kapitel, ”Specialskolan, Gymnasieskolan, För elever som behöver mer” och ”Ämnes- och årskursövergripande arbete”. Fokus ligger på specialskolans år 8–10 och gymnasieskolan. Boken behöver inte läsas i kronologisk ordning. 148x200 mm, svart/vit.

Visa mer

ISBN
9789128104210
Artikelnummer
10421
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
44 sidor
Övriga detaljer
92 g