Förbättrade skolresultat för samtliga elever kvalitet i inkluderande utbildning

Framsida i vit, gul och blå med text
Produkttyp: Publikation och rapport

Syftet med den här flyern är att ge sammanfattning av huvudpunkterna i projektet Förbättrade skolresultat för samtliga elever (RA4AL) inom European Agency for Development in Special Needs Education (Agency).

Format: A4
 

Artikelnummer
00610
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
8 sidor