Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Lärarhandledning för årskurs 1-2 Arabiska

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Lärarhandledning för årskurs 1-2, arabiska.
Produkttyp: Publikation och rapport
70 kr exkl. 6% moms

Den här lärarhandledningen är en del av ett kartläggningsmaterial som heter Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Det ska hjälpa lärare att tidigt upptäcka flerspråkiga elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Själva kartläggningen bygger på att modersmålsläraren kartlägger modersmålet i samverkan med specialpedagogen på skolan och därför finns instruktionstexterna i lärarhandledningen dels på svenska och på arabiska.

Lärarhandledningen och elevhäftena är utvecklade i Norge och i samband med att Specialpedagogiska skolmyndigheten fick rätten att översätta materialet tog vi också fram en exempelsamling.

Elevhäftena på arabiska med prov för årskurs 1-2 levereras på pdf när du beställer lärarhandledningen.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128005364
Artikelnummer
00536
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
118 sidor
Övriga detaljer
456 g