Originalprodukt:
Favorit matematik 7 - Elevpaket (Bok + digital produkt), Studentlitteratur AB, Första upplagan

Favorit matematik 7, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Favorit matematik 7.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
239 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Favorit matematik 7 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver. Favorit matematik innehåller varierat material oavsett vilken betygsnivå eleven strävar mot. Genom att introducera och befästa matematiken på ett grundligt och strukturerat sätt, i många små steg, får alla elever möjlighet att nå sin fulla potential.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144114705
Artikelnummer
9789144114705-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom