Favorit Matematik 3b mitt lärande, E-bok i Textview-format

Framsida Favorit matematik 3B
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
0 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand med den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Artikelnummer
9789144126654-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom