Originalprodukt:
Favorit matematik 3A Elevpaket (Bok + digital produkt), Studentlitteratur AB, Första upplagan

Favorit matematik 3A - Elevpaket (Bok + digital produkt), E-bok med text i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Favorit matematik 3A.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
123 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144084435
Artikelnummer
9144084435-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Fotografer
Karppinen, Jaana ;Kiviluoma, Päivi ;Urpiola, Timo
Medietyp
Nedladdningsbart