Vilken typ av läromedel går att anpassa?

När vi tar ställning till om ett läromedel fungerar för att anpassa till punktskriftläsning tänker vi på följande:

  • Elever som ska läsa med fingrarna läser en rad i taget. Det tar lång tid för en elev att läsa en taktil bild. Böcker som bygger på bilder är därför svåra att anpassa.
  • Utformningen av text och bilder i ett läromedel påverkar läsbarheten. Undvik att beställa material som har en svår layout och innehållsmässigt bygger på att tolka bilder.  
  • En bild ger snabb information om sammanhangen. Ser du inte bilden, utan måste få den förklarad, tar det längre tid. Om bilderna i boken har stor betydelse för att förstå innehållet och att kunna lösa uppgifterna är det en svår anpassing att göra. Unga elever orkar inte läsa långa bildtexter.
  • Hur ska materialet användas? En bild med många händelser i kan ta en hel lektion för en andraklassare att läsa bildtexten till.
  • Mycket av det grafiska skrivs om till ren text. Det tar längre tid att läsa en bildbeskrivning med fingrarna än med ögonen.
  • Vilken läslära passar punktskriftläsande elever? Vissa inlärningsmetoder fungerar bättre som punktskriftläsande elever.
Senast ändrad: 2016-04-04