Frågor och svar om anpassade läromedel

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring anpassade läromedel. Läs gärna mer om hur produktion och leverans går till på våra informationssidor, du når dem via länkarna nedan:

Vad är § 17? Och vad innebär det?

Det handlar om att göra ett läromedel tillgängligt och anpassat för personer med funktionsnedsättningar. 17 § i Upphovsrättslagen säger att du får tillgängliggöra texter och bilder så att personer med funktionsnedsättningar kan ta del dem. Produkten får enbart spridas till dem som behöver det anpassade exemplaret för att kunna ta del av det bakomliggande verket. Olaga spridning eller överföring av produkten beivras.

Hur fungerar en e-bok?

En e-textbok för läsning på punktskriftskärm görs i olika format. Alla digitala format fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på skärmen och går att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan då läsa boken på en punktskriftsskärm. 

Vi producerar e-böcker i följande format:

  •  e-bok i Textviewformat
  •  e-bok DAISY text och ljud - med syntetiskt inspelat tal (DAISY Fulltext).

Vad är en e-bok i Textview-format?

Textview-boken passar bra för elever som läser punktskrift digitalt. Du behöver ett särskilt läsprogram som heter Textview. Det finns att ladda ner gratis från Myndigheten för tillgängliga medier.

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm.

Innehållet är pedagogiskt anpassat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet.

Vad är en e-bok i HTML-format?

En e-bok i HTML-format fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsaren Firefox.   

Innehållet är inte anpassat eller bearbetat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet. Alla texter och bilder ligger löpande efter varandra. Bildernas innehåll förklaras inte.

Vad är e-bok i DAISY-format?

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier.

Innehållet är inte anpassat eller bearbetat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet. Alla texter och bilder ligger löpande efter varandra. Bildernas innehåll förklaras inte. Boken är möjlig att söka i.

Vilken skillnad är det mellan DAISY text och ljud DAISY ljud?

I DAISY text och ljud syns även texten på datorns skärm. I DAISY ljud finns enbart ljudet med.

Vad är skillnaden mellan gles och tät punktskrift?

Gles punktskrift har dubbelt radavstånd. Det är lättare för nybörjare att läsa gles punktskrift.

Kan jag köpa anpassade läromedel som privatperson?

Ja, om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda läromedlet i original omfattas du av §17 i Upphovsrättslagen. Då går det bra att beställa våra anpassade läromedel i webbutiken.

När kommer ni börja skicka filer eftersom vi inte kan ta emot cd?

Vi arbetar för att få igång en digital distribution.

Hur gör jag för att göra en nybeställning på en bok?

Du skickar in en ansökan om anpassning av läromedel. Det gör du här i webbutiken, via ett digitalt formulär.

Varför har ni så långa väntetider?

Produktionen sker i många olika steg. Vi gör tekniska och pedagogiska anpassningar och dessa steg ska kvalitetssäkras. I vissa fall tar vi också fram svällpappersbilder. Att anpassa ett läromedel är nästan som att producera ett nytt material. Alla delar ska hålla god kvalitet och fungera för att läsa med fingrarna. Därför tar det tid.

Jag fick avslag. Hur går jag vidare eftersom läraren vill ha denna bok?

Se vilka läromedel som finns för elever med synnedsättning i vår webbutik eller läromedelskatalog. Det finns över 2500 produkter som är anpassade idag och varje år tillkommer 200 produkter. Därför är det viktigt att ansökan om anpassning kommer in tidigt till oss. Då kan vi ha en dialog för att få en bra lösning. 

Om vi ger ett avslag på din ansökan kan det bero på att våra kriterier inte uppfylls. Läromedlet kan vara gammalt och följer inte den aktuella läroplanen. Boken kan vara bildbaserad. Då är det svårt för eleven att ta till sig innehållet. I vissa fall har vi gjort anpassningar av liknande läromedel. Om vi måste ge avslag försöker vi alltid vägleda vidare till andra alternativ.

Varför frågar ni om eleven ska behålla boken eller om den blir kvar på skolan?

Om eleven ska behålla läromedlet så betalar SPSM en avgift ALIS. Det är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner. Läs mer på www.alis.org

Vad är pedagogiska anpassningar?

Det är att anpassa läromedlets texter, bilder och layout för icke visuell läsning. Alla grafiska element i boken, som bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om. Innehållet och svårighetsgraden ändras inte.

Målet med pedagogisk anpassning är att den punktskriftsläsande eleven eller eleven med synnedsättning ska ha möjlighet att använda samma läromedel som övriga i klassen.

Vad är en bildbeskrivning?

I många läromedel har bilderna stor betydelse för att kunna förstå och arbeta med boken. Bilderna behöver göras tillgängliga. Beroende på bildens typ och syfte finns olika alternativ.

Ett alternativ är att göra bildbeskrivningar. Bilder som behövs för att lösa uppgifter eller åskådliggöra innehållet brukar vi beskriva. Hur kretsloppet fungerar är ett exempel på bilder som vi beskriver. Beskrivningen handlar om det som bilden illustrerar, inte hur avbildningen är gjord.

Schematiska bilder, exempelvis blommans olika delar eller historiska tidslinjer, och bilder på kända byggnader eller personer beskrivs. Bilder som är ren dekoration beskrivs inte.

Vad är svällpappersbilder och varför behöver man dom?

I många läromedel har bilderna stor betydelse för att kunna förstå och arbeta med boken. Bilderna behöver göras tillgängliga. Beroende på bildens typ och syfte finns olika alternativ.

Ett alternativ är att göra en svällpappersbild. Det är en taktil bild som man avläser med fingrarna. Bilder i läromedel som är svåra att beskriva med ord, men som ändå behövs för att skapa en förståelse, gör vi om till svällpappersbilder. Läromedel i matematik, geografi och naturvetenskapliga ämnen har ofta svällpappersbilder.

Målet med en svällpappersbild är ett innehållet i bilden ska kunna läsas taktilt och inte med ögonen. Det betyder att bilden förenklas, stiliseras och att viktiga delar förstärks.

Eleven behöver stöd av läraren för att kunna en taktil bild. En handledning följer med som förklarar hur läraren hjälper eleven att läsa taktila bilder.

Kan jag beställa skönlitterära böcker från er?

Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten gör enbart läromedel. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar med skönlitteratur. 

Hitta på sidan

Mer information

Här finns information om läromedel till dig som är pedagog och har en elev med synnedsättning eller blindhet.  

Punktskrift

Senast ändrad: 2019-02-22