Ett år med en renskötarfamilj paket

Två bilder bredvid varandra; den ena en isometrisk karta över ett fjällandskap, den andra en familj som går i en fjällmiljö.
Skolform: Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
575 kr exkl. 6% moms

Läs högt för dina elever om de åtta årstider som ingår i ett renskötselår! Vart och ett av de åtta kapitlen är indelat i fem korta avsnitt och berättar om liv och vardagssysslor för en renskötande familj i Lappland.

Lärarhandledningen i pärm utgör huvudkomponenten i materialet. Här finns berättelsen med en tydlig arbetsgång samlad. Här hittar du även ett rikt antal illustrationer och kopieringsblad som kompletterar och underlättar förståelsen av texten. Pärmen innehåller även förslag på arbetsuppgifter, samiska matrecept och lekar och mycket annat som du som pedagog har nytta av i arbetet om samer.
Materialet innehåller fler komponenter som stöd till berättelsen:

Storkartan visar familjens renskötselområde, hur naturen ser ut, var bostäderna och hagarna ligger. Kartan i färg är tydlig och har formatet 1200x620mm.

Storboken består av färgillustrationer på familjens bostäder under de olika årstiderna.
Boken har 8 spiralbundna sidor och formatet är 500x360mm.

Berättelsebilderna är 32 st och knyter an till innehållet. De visar aktuella personer och aktiviteter.
Bilderna passar utmärkt att använda till olika berätta, skriv-, rit- och sorteringsövningar. Berättelsebilderna i färg är laminerade och har formatet 210x210mm.

Memorykorten med 40 stycken motiv från berättelsen ger kunskap om olika samiska företeelser på ett lekfullt sätt.
Korten har dubbletter. De är laminerade och har formatet 60x60mm. Memorykorten levereras i en praktisk ask.

Målgrupp: So/sv/grundsärskolan år 2–5.

Läromedlet "Ett år med en renskötarfamilj" kan används i såväl helklass som i smågrupper. Materialets samtliga komponenter kan även köpas separat.


Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
12005
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Henry Svahn
Övriga detaljer
4,92 kg