Originalprodukt:
Escalade 2 Textbok, Liber AB, Andra upplagan

Escalade 2 Textbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Franska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
157 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Escalade

Escalade 2 är avsedd för gymnasiets steg 2 i Franska.

Textboken består av 20 kapitel som tillsammans ger en mångfacetterad bild av den fransktalande världen idag. Den första delen av varje kapitel är skriven på ett enkelt vardagligt talspråk och är avsedd att tränas aktivt.

Den andra delen är en bagrundstext som till att börja med finns på svnska och franska men så småningom bara på franska. den läser du först och främst för innehållets skyll, men också genom att läsa de franska texterna akrivt kommer du även att träna upp din läsförståelse och utvidga ditt ordförråd.

I varje kapitel finns dessutom Extra som ger en ytterligare stimulans till temat.

För att ytterligare fylla på ditt ordförråd finns sex bildordlistor. I vissa fall kan de användas vid ordrepetion och en del av övningarna i övningsboken är baserade på dessa planches. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789121197530
Artikelnummer
9121197539-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom