Originalprodukt:
Ergo Fysik B, Liber AB, Andra upplagan

Ergo Fysik B, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
425 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Ergo fysik

Ergo Fysik B är en heltäckande B-kursbok. Materialet är omfattande men det lätta och lediga språket tillsammans med noggranna förklaringar och genomarbetade exempel gör fysiken lätt att ta till sig. Det är vanligt att läroböcker i Fysik B börjar med att bygga på A-kursens avsnitt om Newtons lagar och rörelse. I Ergo Fysik B har istället atom- och kärnfysik placerats bland de första kapitlen i kursen. På så sätt lyfts betydelsen av atom- och kärnfysiken och eleverna får börja kurs B med något nytt och spännande. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789147018475
Artikelnummer
9147018475-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Språk
2
Medietyp
Dvd/cd-rom