Originalprodukt:
Ergo Fysik 1, Liber, Fjärde upplagan

Ergo Fysik 1, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
410 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Ergo fysik

Ergo Fysik 1 är en komplett kursbok som ger eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ”Viktig”-rutor och kontrollfrågor efter varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i böckerna. Några kapitel i Ergo Fysik 1 är: Fysikens värld, Newtons lagar, Elektricitet och Atom- och kärnfysik.

Uppgiftsdelen innehåller inte bara räkneuppgifter utan också mer kvalitativa uppgifter som Diskutera, Resonera och Uppskatta fysik. Sist i varje kapitel finns också ett antal förslag på hemlaborationer som eleverna med enkel utrustning kan utföra i hemmet.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147085538
Artikelnummer
9147085538-HAM
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom