En tillgänglig utbildning - för att alla ska lyckas i lärandet

En tillgänglig utbildning – för att alla ska lyckas i lärandet.
Produkttyp: Publikation och rapport

Med hjälp av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan verksamheterna skatta tillgängligheten, få en gemensam förståelse för vad tillgänglig lärmiljö innebär samt ta fram en handlingsplan för att utveckla lärmiljön.

Verktyget består av tre delar: En nätbaserad kartläggning, en
nätbaserad mall för att skapa en handlingsplan och en handledning.

På webbplatsen www.spsm.se/tillganglighet får du tillgång till det webbaserade verktyget där personal i verksamheten kan värdera tillgängligheten. Där kan du också ta del av övrigt stöd för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i form av filmer, artiklar och annat stödmaterial.

Visa mer

ISBN
9789128006842
Artikelnummer
00684
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
4 sidor