Digitecken byter system

På tisdag 17/4 ersätter vi den nuvarande tjänsten för köp och administration av licenser för digitala läromedel, vilket innebär att vissa störningar kommer att förekomma under tisdagen.

Webbplatsen digitecken.spsm.se kommer vara stängd mellan klockan 9.00 och 13.00 för byte till ett nytt system. Efter systembytet så kan vissa läromedel vara svåra att nå tills alla uppdateringar är klara.

Tidigare registrerade licensägare eller pedagoger i tjänsten Digitecken når det nya systemet genom samma adress men det kommer att se ut och fungera annorlunda. Du kommer att få handledning i hur du använder den nya tjänsten i samband med övergången.

Vänligen kontrollera dina licenser och användare i den nya tjänsten. Om du saknar en licens eller användare, kontakta order@spsm.se för att få hjälp. Vår support är utökad i övergångsperioden för att hjälpa er så snabbt det går.

Senast ändrad: 2018-04-13