Originalprodukt:

Dialog Klassikerna Litteraturhistoria, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
275 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Dialog

Eleverna får en utförlig historisk bakgrund till de olika litterära epokerna i Klassikerna Litteraturhistoria. Antologin har ett centralt urval av den klassiska litteraturen från antiken fram till första världskriget. Till varje text finns ordförklaringar samt studie- och analysuppgifter.

 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127591936
Artikelnummer
9127591936-EBB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom