Deutsch Optimal 2 Lösungen, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslagsbild saknas.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Tyska
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
46 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789140640175
Artikelnummer
9140640175-EAD
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare