Det som lärarna borde tänka på

Elever i klassrum.
Produkttyp: Film Stödmaterial
125 kr exkl. 6% moms

Materialet består av tre delar: informationsfilm, fördjupningsdel och handledning. Informationsfilmen och fördjupningsdelen handlar om Robin. När Robin var några månader gammal fick hans föräldrar beskedet att han var blind. Robin hade emellertid en liten synförmåga som han lärt sig använda och har stor nytta av. I informationsfilmen går han i skolår nio. Filmen visar hur han i skolarbete och vardagssituationer använder ett visuellt/taktilt arbetssätt. Robin och skolans personal delar med sig av sina erfarenheter.

Fördjupningsdelen innehåller intervjuerna ur informationsfilmen i sin helhet samt intervjuer med två vuxna personer med synskada. De delger erfarenheter från sin skoltid och av att leva som synskadad. Filmhandledning med beskrivning av filmscenerna och diskussionsfrågor medföljer. Filmerna kan användas vid information t.ex. när en punktskriftsläsande elev börjar på en ny skola.

Arbetsgrupp: Elisabet Melin, Gunilla Lundgren, Thomas Larsson.
Produktion: Börje Gustafsson.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
7138
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
23 minuter
Medietyp
Dvd/cd-rom
Övriga detaljer
126 g