Destpêka Zimanê me, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Destpêka Zimanê me, kurdisk lärobok.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789197282253
Artikelnummer
9197282251-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom