Originalprodukt:
Bygg Arbetsmiljö för byggare, Liber, Första upplagan

BYGG Arbetsmiljö för byggare, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslagsbild saknas.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Bygg och anläggning
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
228 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien BYGG

Detta är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och e-läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sitt sammanhang med integrering av kärnämnen i karaktärsämnen.


Visa mer

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147019380
Artikelnummer
9147019380-DAF
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom