Originalprodukt:
Bums Svenska Övningsbok år 6, Liber AB, Första upplagan

Bums Svenska Övningsbok år 6, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
112 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Nya Bums Svenska är helt framtaget utifrån Lgr 11, alla delar av det centrala innehållet finns med i Bums grundböcker. Med rätt verktyg, en tydlig struktur och glädje i klassrummet kan du skapa en undervisning som hjälper alla elever att nå kunskapskraven i svenska. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147102945
Artikelnummer
9147102945-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom