Originalprodukt:
Boken om SO 1-3 Arbetsbok 2, Liber, Första upplagan

Boken om SO 1-3 Arbetsbok 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag boken om SO 1-3 arbetsbok 2
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
46 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Boken om SO 1-3

Helt nyskrivna böcker till lågstadiets SO-undervisning. Innehåller allt eleverna bör kunna i geografi, samhällskunskap, historia och religion enligt kursplanerna åk 3, Lgr 11. Hänsyn har tagits till den begränsade läskunnigheten i åk 1, sedan växer bokens textmängd till en lagom stor utmaning för åk 3. Digital intro är ett material som du använder vid gemensamma genomgångar. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147110568
Artikelnummer
9147110568-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart