Originalprodukt:
Boken om Historia 3, Liber, Första upplagan

Boken om Historia 3 - Frihetstiden och Gustavianska tiden, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
161 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I serien Boken om Historia kan eleverna följa kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien lägger stor vikt vid den vanliga människans liv och förutsättningar där barnens egen historia går som en röd tråd genom läromedlet.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789147082551
Artikelnummer
9147082551-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom