Originalprodukt:
Boken om fysik och kemi - Grundbok, Liber, Första upplagan

Boken om Fysik och Kemi, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
118 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Med exempel hämtade ur vardagen förklaras de viktigaste begreppen i fysikens och kemins värld. Boken om Fysik och kemi innehåller kapitlen:

 • Vad består allting av?
 • Vatten - ett viktigt ämne
 • Fast, flytande eller gas?
 • Blandningar och lösningar
 • Syror och baser
 • Luft och tryck
 • Värme och väder
 • Magnetism
 • Elektricitet
 • Kemiska reaktioner
 • Ljud
 • Ljus
 • Astronomi

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Utgivningsdatum
ISBN
9789121204955
Artikelnummer
9121204950-PCF
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare