Barnpanelsrapport

Illustrerade elever står högst upp på en trappa.
Produkttyp: Publikation och rapport

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?

I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar trettioen elever om hur de upplever sin skolvardag. I intervjuerna har vi mött elever med fysiska, kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan. Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som fungerar bra i skolan och vad de tycker är jobbigt eller svårt. Fokus ligger på erfarenheter av hur trygghet, studiero och motivation fungerar på deras skola.

Eleverna lyfter fram hur viktigt det är att vuxna finns där elev­erna är. De ser behov av att det finns vuxna att prata med och att det finns vuxna som reagerar och agerar när någon blir utsatt eller kränkt. De berättar även om lärare som inte räcker till för alla och om rädsla för att lämnas utanför eller att bli mobbade.

I rapporten får vi veta vad eleverna tycker om sina skoldagar. Vi ger också korta förslag på vad du som skolpersonal kan tänka på för att skapa bättre förutsättningar för elever med funktionsned­sättning i grundskolan.

Visa mer

ISBN
9789128009157
Artikelnummer
00915
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
52 sidor