Originalprodukt:
Back on track, Natur och Kultur, Första upplagan

Back on track, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
160 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Back on track riktar sig till elever som läser engelska som språkval och behöver arbeta med att nå målen för godkänt. I böckerna finns texter av olika längd och svårighetsgrad. Glosorna finns i anslutning till texterna. Texterna varvas med ordövningar, läsförståelseoch hörövningar samt muntliga övningar.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789127635203
Artikelnummer
9127635201-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom