Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning ‒ Övergripande information

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning ‒ Övergripande information.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Studiepaket vuxen

I den här skriften presenteras olika stödinsatser, vem som har ansvar för dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för vuxna med funktionsnedsättning att studera. Skriften berättar också om lagar och regler som styr handikappolitik och utbildningspolitik inom området utbildning för vuxna. Den vänder sig främst till anordnare av utbildning för vuxna, politiker, skolledare, lärare och studievägledare. Budskapet i skriften är att möjligheter till utbildning ska finnas för alla. 

Visa mer

ISBN
9789128007801
Artikelnummer
00262
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
32 sidor