Originalprodukt:
Aspekt - Samhällskunskap 1b, Interskol Förlag,

Aspekt Samhällskunskap 1b, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
262 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

ASPEKT – Samhällskunskap 1b har en bred användning både i gymnasieskolan, på den gymnasiala vuxenutbildningen och folkhögskolor. 

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789173069199
Artikelnummer
9173069199-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Inter skol
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom