Originalprodukt:
Aspekt - Samhällskunskap 1b, Interskol Förlag,

Aspekt Samhällskunskap 1b, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
262 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

ASPEKT – Samhällskunskap 1b har en bred användning både i gymnasieskolan, på den gymnasiala vuxenutbildningen och folkhögskolor. 

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789173069199
Artikelnummer
9173069199-HA
Originalförlag
Inter skol
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom