Originalprodukt:
Aspekt - Samhällskunskap 1b, Interskol Förlag,

Aspekt Samhällskunskap 1b, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
262 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

ASPEKT – Samhällskunskap 1b har en bred användning både i gymnasieskolan, på den gymnasiala vuxenutbildningen och folkhögskolor. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789173069199
Artikelnummer
9173069199-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Inter skol
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom