Årsredovisning 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Årsredovisning 2015.
Produkttyp: Publikation och rapport

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) verksamhetsår 2015 har präglats av ett ökat samarbete med externa aktörer. Detta gäller inte minst samarbetet med andra skolmyndigheter. Det är glädjande att konstatera detta, samtidigt som det ställer krav på vår flexibilitet och förmåga att prioritera i relation till myndighetens grunduppdrag.

Visa mer

ISBN
9789128006507
Artikelnummer
00650
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
144 sidor