Årsredovisning 2016

Omslaget till Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2016.

Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2016

Myndigheten arbetar kontinuerligt med att effektivisera och kvalitetssäkra de interna processerna. Detta görs bland annat genom arbetet med att införa en processorienterad styrning. Vidare har myndigheten haft fokus på fortsatt och ökad digitalisering av verksamhetens olika delar" skriver myndighetens generaldirektör Greger Bååth i inledningen.

Visa mer

ISBN
978-91-28-00725-2
Artikelnummer
00724
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
154