Årsredovisning 2012 Specialpedagogiska skolmyndigheten

publikationer framsida spsm logga grön
Produkttyp: Publikation och rapport

Av SPSM:s Årsredovisning för 2012 framgår att resultaten fortsatt förbättras inom flera verksamhetsområden. Inom specialpedagogiskt stöd har antalet kursdeltagare ökat även i år och myndigheten har haft rådgivningsuppdrag i 99 procent av landets kommuner. För specialskolans del har måluppfyllelsen förbättrats och ett aktivt kvalitetsarbete bedrivs. När det gäller läromedel och statliga stöd och bidrag redovisas flera utvärderingar av hur verksamheten kommer målgrupperna tillgodo.

Format: A4

Visa mer

ISBN
9789128000703
Artikelnummer
00070
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
156 sidor