Originalprodukt:
Arena Antologi 3, Natur och Kultur, Första upplagan

Arena Antologi 3, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
198 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Arena

Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram enligt Gy2011.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127739932
Artikelnummer
9127739937-HB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom