Alles Deutsch 8 Övningsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Alles Deutsch 8 Övningsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Tyska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
102 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Alles Deutsch

Alles Deutsch är ett läromedel i tyska för årskurs 6-9. Serien Alles Deutsch visar att tyskan är ett rikt språk som är roligt att lära sig. Alles Deutsch ger eleverna en positiv utmaning - du kan! och låter eleverna arbeta sig in i det tyska språket med alla sinnen.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147120802
Artikelnummer
9147120802-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart