Originalprodukt:
All In Bok + ljud-cd, Liber, Första upplagan

All In, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
All In.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
279 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien All In

All In är utarbetad av lärare som dagligen undervisar elever på introduktionsprogrammet. De vet hur knäckande det kan vara för självkänslan att inte ha uppnått målen i åk 9. De vet också hur rätt undervisning och stöd kan återge eleverna den så viktiga tilltron till den egna förmågan, så att de kan lyckas med sina fortsatta studier. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147104222
Artikelnummer
9789147104222-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom