Originalprodukt:
Active Reading A, Studentlitteratur AB, Andra upplagan

Active Reading A, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasiesärskola Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
56 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789171796554
Artikelnummer
9171796554-HA
Originalförlag
Adastra Läromedel AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom