Omslag till Lika värde nr 3, 2021.

Nytt nummer ute av Lika värde!

Tillgänglighet i förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska få tillgång, och möjlighet, att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar långsiktigt, ökar kunskap och använder sin kreativitet för att uppnå det.

Läs mer i Lika värde nr 3, 2021.

Utvalda produkter

Tips från redaktionen